Czytaj prasę

 

Aktualności

37 rocznica strajku w MPK Łódź

26 sierpnia przed pamiątkową Tablicą odbyły się obchody upamiętniające 37 rocznicę strajku łódzkiego MPK, który zatrzymał w roku 1980 prawie całe miasto, a w efekcie doprowadził do podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania NSZZ „Solidarność”; Obchody zorganizowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MPK Łódź; Podczas uroczystości głos zabrali przewodniczący „Solidarności” łódzkiego MPK Andrzej Szymczak oraz przewodniczący Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc.

Obydwaj w swoich przemówieniach podziękowali wszystkim tym, którzy 37 lat temu brali udział w tamtych wydarzeniach oraz liderom, którzy zakładali wtedy Komitet Strajkowy. „To Wy zapaliliście ten ląd do wolnej Polski” – powiedział W. Krenc, kierując te słowa do pracowników MPK Łódź. „Dziękuję Komisji Międzyzakładowej w MPK Łódź za to, że kontynuuje tą tradycję i organizuje te obchody, bo to Wy macie prawo i obowiązek do tego. Nikt inny” – kontynuował przewodniczący W. Krenc. Uczestnicy obchodów wysłuchali pieśni patriotycznych granych przez Orkiestrę Dętą MPK Łódź oraz złożyli kwiaty pod Tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia. W imieniu Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” kwiaty złożyli przewodniczący Waldemar Krenc i sekretarz Ireneusz Wach.

Proces oprawcy z Barczewa

23 sierpnia w Warszawie odbyła się druga rozprawa procesu, w którym liderzy łódzkiej "Solidarności" z lat osiemdziesiątych, Andrzej Słowik i Jerzy Kropiwnicki pozwali jednego ze strażników więzienia w Barczewie o tortury, które stosował wobec nich 34 lata temu; Podczas rozprawy zeznawał Andrzej Słowik, który opisał dokładnie przebieg odbywania kary w Barczewie oraz warunki, jakie tam panowały, które urągały nawet ówczesnemu prawu.

 

Pilnie potrzebna krew

Na prośbę Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Oddział Elektrownia Bełchatów przekazujemy poniższy Komunikat

Koleżanki i Koledzy,

Zwracamy się z gorącą prośbą, w szczególności do krwiodawców oraz osób mogących oddać krew,  prosimy o pomoc - potrzebna jest pilnie Krew dla naszego kolegi  i przyjaciela Jacka Wąsika – Wiceprzewodniczącego KM NSZZ „Solidarność” Elektrowni Bełchatów.

Przy oddawaniu krwi, proszę o skierowanie daru na rzecz:

Jacek Wąsik

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi im. Wojskowej Akademii Medycznej , ul Żeromskiego 113.

Klinika Neurochirurgii i Nerwów Obwodowych

Krew można oddać w Punkcie pobrań Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, mieszczącego się w Przychodni "BCM" Pierwsze piętro, pok. nr 4 - ul. Edwardów 3A, 97-400 Bełchatów lub w każdym innym punkcie pobrań krwi.

Za Komisję:

Wiceprzewodniczący KM – Sławomir Kumilewski

30 rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi

13 czerwca br minęła 30 rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi; Łódzkie obchody rozpoczęły się przed Urzędem Miasta Łodzi, gdzie umieszczona jest Pamiątkowa Tablica upamietniająca przyznanie Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi; Uroczystość prowadził ksiądz kanclerz Józef Tracz, a wzięli w niej udział ksiądz biskup Marek Marczak, administrator Archidiezecezji Łódzkiej, biskupi Ireneusz Pękalski i Adam Lepa, a także wicewojewoda Karol Młynarczyk, członek Zarządu Województwa Łódzkiego Marcin Bugajski oraz sekretarz Miasta Barbara Mrozowska-Nieradko, mieszkańcy Łodzi, uczniowie oraz liczne poczty sztandarowe, w tym Poczet Sztandarowy Regionu Ziemia Łódzka.

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Soloidarność" reprezentowali przewodniczący Waldemar Krenc oraz sekretarz Ireneusz Wach. Uczestnicy uroczystości wysłuchali wspomnień na temat wizyty Ojca Świętego w Łodzi a na koniec złożyli pod Tablicą kwiaty. Druga część uroczystości odbyła się w czterech parafiach, w pobliżu miejsc gdzie przebywał Jan Paweł II 30 lat temu. Członkowie Prezydium łódzkiej "Solidarności" uczestniczyli we mszy świętej w łódzkiej katedrze, a następnie złożyli kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II znajdującym się na placu katedralnym w Łodzi.

Dzień wcześniej, Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" z okazji wizuty Jana Pawła II w Łodzi zorganizował koncert religijno-patriotyczny, podczas którego wystąpili Dariusz Stachura – tenor, Aleksandra Bortkiewicz – sopran, Rafał Pikała – bas, Orkiestra Kameralna im. Jana Kiepury w Łodzi oraz Chór Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Łodzi od dyrekcją Mikołaja Widawskiego. Koncert prowadziła Sylwia Nowicka. Zebrani wysłuchali między innymi pieśni Bogurodzica oraz Rotę w wykonaniu Chóru, kilka wersji Ave Maria w wykonaniu Aleksandry Borkiewicz, Dariusza Stachury i Rafała Pikały. Artyści zaśpiewali również wiele arii operowych, m.in. pieśń Don Kichota w wykonaniu Rafała Pikały. Publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami, prosząc ich kilkukrotnie o bis. Na koniec koncertu artyści wspólnie z publicznością odśpiewali ukochaną pieśń Ojca Świętego Jana Pawła II – Barkę. Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” reprezentowali sekretarz Ireneusz Wach oraz przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej Teresa Kempska. Koncert odbył się w Kościele pw. Świętego Jana Ewangelisty w Łodzi przy ulicy Kazimierza Odnowiciela 5.

Partnerem regionalnym przedsięwzięcia była m.in. Gmina Rzgów.

II Forum Kobiet "Solidarności" w Łodzi

W dniach 9-10 czerwca pod hasłem „Kobieta łączy pokolenia” odbyło się w Łodzi II Ogólnopolskie Forum Kobiet „Solidarności”; Organizatorami Forum byli Krajowa Sekcja Kobiet NSZZ „Solidarność” oraz Regionalna Sekcja Kobiet Ziemi Łódzkiej; Partnerami wydarzenia byli: Urząd Miasta Łodzi, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”; Patronat Honorowy nad Forum objęli: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda; Patronat Medialny objęty został przez: Tygodnik Solidarność, Telewizję Polską Oddział Łódź oraz Radio Łódź.

 

Oprócz 120 działaczek „Solidarności” z całej Polski w spotkaniu wzięli udział liczni goście: posłanka na Sejm RP Ewa Tomaszewska, wojewoda łódzki Zbigniew Rau, wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski, doradca marszałka województwa łódzkiego Jolanta Chełmińska, z-ca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz, przewodniczący Regionów NSZZ „Solidarność”: Środkowo-Wschodniego Marian Król i Częstochowskiego Jacek Strączyński, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Dariusz Kucharski oraz koordynatorka ds. Kobietprzy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”Anna Wolańska. Z Regionu Ziemia Łódzka w Forum uczestniczyli przewodniczący Waldemar Krenc i sekretarz Ireneusz Wach.

Konferencję prowadziły przewodnicząca Sekcji Krajowej Kobiet Joanna Kruk oraz przewodnicząca Regionalnej Sekcji Kobiet Ziemi Łódzkiej Jolanta Kamińska. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście podkreślali rolę kobiety w życiu społecznym i zawodowym, zwracali uwagę na ich cechy charakteru:aktywność, umiejętność przewidywania, odwagę, siłę i wielkie serce.

„To zaszczyt gościć na Łódzkiej Ziemi kobiety „Solidarności”. To duże przeżycie dla mojego pokolenia wrócić pamięcią do początku ruchu „Solidarności” - powitał kobiety z całej Polski wojewoda łódzki Zbigniew Rau . Z kolei przewodniczący łódzkiej „Solidarności” W. Krenc witając gości w Łodzi przypomniał, że w roku 1981 największy protest głodujących kobiet miał miejsce właśnie w naszym mieście. Tadeusz Majchrowicz w wystąpieniu przekazał pozdrowienia od przewodniczącego Piotra Dudy i nawiązał do akcji „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”. 

Słowo Boże do zebranych wygłosił duszpasterz ludzi pracy, kapelan łódzkiej „Solidarności” ks. Grzegorz Michalski. Ks. Grzegorz nawiązał do obchodzonej w czerwcu br. XXX rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi.

Po wystąpieniach gości przedstawione zostały dwa referaty. W pierwszym pełnomocnik ds. równego traktowania przy Urzędzie Miasta Łodzi Monika Kamieńska zwróciła uwagę  na problem równości kobiet i mężczyzn. Drugi referat pod tytułem „Potencjał kobiecości – na czym polega nasza siła” wygłosiła dr hab. Dorota Merecz-Kot.

II Ogólnopolskie Forum Kobiet połączono z obchodami 25 rocznicy powstania Krajowej Sekcji Kobiet NSZZ „Solidarność”. Z tej okazji, wiele z przybyłych działaczek zostało uhonorowanych Medalem 25-lecia KSK. Za wspieranie działań Sekcji Kobiet jedno z odznaczeń przypadło dla Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”. Pamiątkowy medal w imieniu przewodniczącego W. Krenca odebrał sekretarz ZR Ireneusz Wach.

28 Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków

W dniach 29 czerwca – 1 lipca br odbędzie się 28 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków, którego organizatorem jest Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”.

 

Program Wyścigu:

I etap – 28 czerwca

Łódź – Zduńska Wola

II etap – 28 czerwca

Tomaszów Maz. – Kielce

III etap – 29 czerwca

Radom – Stalowa Wola

IV etap – 30 czerwca

Mielec – Krosno

V etap – 1 lipca

Świdnik - Lublin

9 Mini Wyścig "Solidarności"

Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków, to nie tylko ściganie na najwyższym poziomie; Przy okazji każdego wyścigu dla zawodowców odbywają się w miastach startu i miastach mety wyścigi dla dzieci; Prawo startu mają dzieci do lat 12; Każdy uczestnik Mini Wyścigu „Solidarności” musi posiadać rower i kask; Mini Wyścig „Solidarności” rozgrywany jest już po raz 9.

Wyścigi dla dzieci będą rozgrywane w następujących miejscowościach:

25 czerwca – Łódź, Park im. J. Poniatowskiego

28 czerwca – Zduńska Wola, ul. Łaska 61

28 czerwca – Tomaszów Mazowiecki, Plac Kościuszki

29 czerwca – Radom, ul. 25 Czerwca 47

29 czerwca – Stalowa Wola, al. Jana Pawła II 1

30 czerwca – Mielec, al. Niepodległości 7

30 czerwca – Krosno, Park Jordanowski

01 lipca – Świdnik, ul. Niepodległości 14

01 lipca – Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62<< nowsze  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57   starsze >>